Sjekk din pensjon


Hos Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.


Alderspensjon fra folketrygden

Hva er folketrygden?
Folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen i Norge. Den omfatter alle som er bosatt i Norge.

Pensjonens størrelse
Pensjonens størrelse er avhengig av inntekten som yrkesaktiv (standardsikring). Alle er likevel sikret pensjon av et visst minstenivå gjennom garantipensjonen.

Fleksibelt uttak
Du kan selv velge når du vil ta ut alderspensjon. Den laveste uttaksalderen er 62 år. Pensjonen kan tas ut som hel pensjon (100 prosent uttak), eller som 20, 40, 50, 60 eller 80 prosent av hel pensjon. Du kan endre graden på delutaket én gang per år.

Pensjon og inntekt
Pensjonen blir ikke påvirket av at du har inntekt ved siden av. For inntekten tjener du opp ny pensjon.

Hvordan søker jeg om pensjon?
Du kan søke om pensjon elektronisk via nettjenesten Din Pensjon hos NAV. Alternativt kan du ta kontakt med ditt lokale trygdekontor.

Hvor kan jeg få vite mer?
Du får vite mer om alderspensjon fra folketrygden på www.nav.no. Du kan også ringe NAV Kontaktsenter Pensjon på telefon 55 55 33 34.
  
Norsk Pensjon AS
Postadresse: Hansteens gate 2
0253 Oslo
post@norskpensjon.no