Hva drømmer du om å gjøre når du ikke skal jobbe lenger?

Se hvordan du ligger an i løypa med pensjonen.

Den viktige pyramiden

Pensjonssystemet er bygget opp av tre deler.

Folketrygden (NAV)

Folketrygden er bærebjelken i det norske pensjonssystemet. Dette er størsteparten av pengene vi får å leve av som pensjonister. De fleste har rett til å få pensjon fra folketrygden (NAV.no). 

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon er penger arbeidsgiverne dine sparer for deg. Ulike arbeidsgivere har ulike pensjonsordninger. Tjenestepensjon får du i tillegg til folketrygden.

Egen sparing

Hvor mye du trenger å legge til side selv, er svært individuelt. Det som imidlertid er ganske sikkert er at jo yngre du er, jo viktigere blir egen sparing.

Alle som jobber har krav på opptjening av pensjon. Opptjeningen skjer fra første arbeidsdag og fra første krone.

Hva bør jeg gjøre?

Hva kan jeg gjøre for å påvirke pensjonen min?

Pensjon fra privat sektor

I privat sektor får man enten ytelsespensjon, hybridpensjon eller innskuddspensjon.

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen for ansatte i private bedrifter. Alle som har innskuddspensjon på jobben skal ha sin Egen pensjonskonto (EPK). 

Du må sjekke med arbeidsgiveren din hvor mye som settes av for deg. Kravet er at arbeidsgiveren skal sette av et beløp til din pensjonsbeholdning tilsvarende minst to prosent av lønnen.

Sjekk hvilken prosent av lønnen din arbeidsgiver sparer for deg og vurder om du vil spare ved siden av.

Du kan selv påvirke forventet avkastning og risiko, kostnader og aksjeandel for pensjonspengene dine. Du kan også velge hvilken pensjonsleverandør som skal ta vare på dine pensjonspenger. 

Fra ytelsespensjon får du fripolise og fra innskuddspensjon får du pensjonskapitalbevis når du slutter i jobben.

Pensjon fra offentlig sektor

Offentlig tjenestepensjon er den vanligste pensjonsordningen for ansatte i offentlig sektor.

Du tjener opp til alderspensjon ved at arbeidsgiveren din setter av en viss prosentandel av lønnen din i det som kalles en pensjonsbeholdning. Beholdningen øker hver måned du jobber. Alderspensjonen du får er livsvarig.

Pensjonsbeholdningen din reguleres i takt med den generelle lønnsveksten i samfunnet og ikke av aksjemarkedet. Jo lenger du jobber og venter med å ta ut pensjon, jo større blir pensjonsbeholdningen din.

Denne nettsiden er utarbeidet i et prosjektsamarbeid mellom Norsk Pensjon, NAV, Statens pensjonskasse, Finans Norge, AksjeNorge, Senter for seniorpolitikk, Pensjonskasseforeningen, Forbrukerrådet og Finansportalen. Prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet.

Pensjonsquiz

Hvor mye har du lært om pensjon? Test pensjonskunnskapene dine med quiz. Quizen er anonym og kan tas flere ganger. Lykke til!

Ta quizen her